>  Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť RM Gastro - JAZ s. r. o. rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú jej webové stránky. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť RM GASTRO - JAZ s. r. o. so sídlom Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 34153004, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 1410/R (ďalej len „RM GASTRO - JAZ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. 00421 32 77 17 061, email: obchod@jaz.sk.

2. Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.

Spoločnosť môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webových stránok spoločnosti za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu. Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobne určiteľné informácie.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov alebo všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie GDPR).

Dotknutá osoba má v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov právo:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti RM GASTRO - JAZ:

4. Súbory cookie

Tieto stránky využívajú súbory cookie, aby obsah prispôsobili Vašim potrebám.

Súbory cookie sú malé údajové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky zapisujú na pevný disk a označujú navštívené lokality alebo stránky.

Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

Vaše prehľadávače možno nastaviť tak, aby odmietali súbory cookie alebo zobrazovali dialógové okno o ich prenose z webových stránok. Ak v počítači zakážete používanie súborov cookie, nebudete môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie našich webových stránok.

5. Odkazy na externé stránky

Stránky spoločnosti RM Gastro - JAZ môžu v záujme návštevníkov obsahovať aj rad odkazov na iné stránky s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných stránkach platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na stránkach spoločnosti RM Gastro - JAZ s.r.o. sa externým stránkam nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak.

Spoločnosť RM Gastro - JAZ si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať alebo meniť toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google , Inc. ("Google"). Služba pracuje s tzv "cookies", krátkymi textovými súbory, ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva. Informácie generované prostredníctvom cookie o vašej návšteve webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch. Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite, ktorá je určená jej prevádzkovateľovi, prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu. Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade, keď mu to ukladá zákon, alebo kedy spomínané tretej strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do súvislosti vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené. Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

6. Spoľahlivosť informácií

Spoločnosť RM Gastro – JAZ pri spracovaní týchto stránok vynakladá maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na týchto stránkach. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, alebo typografickým chybám. Tieto môžu byť po svojom zistení a podľa uváženia majiteľa stránok opravené. Spoločnosť RM gastro – JAZ s.r.o. môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na týchto stránkach a to aj bez upozornenia. Modifikácia týchto Právnych informácií vstúpi do platnosti ihneď po ich uverejnení.

7. Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto stránok, služby alebo produkty uvedené na týchto stránkach sú

poskytované tak, ako sú k dispozícii a ako sú. Spoločnosť RM Gastro – JAZ, zamestnanci tejto spoločnosti alebo zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti alebo na základe týchto dôvodov:

Toto komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.